درباره‌‌ی فرانكلين و دوست بزرگ‌تر

فرانکلين دوست دارد زودتر بزرگ شود و کارهايي را بکند که بچه‌هاي بزرگ‌تر مي‌کنند. ولي انگار کارهاي بزرگ‌ترها خيلي هم ساده نيست. حالا فرانکلين مي تواند مثل بزرگ‌ترها رفتار کند يا بهتر است براي بزرگ شدن عجله نکند؟

آخرین محصولات مشاهده شده