درباره‌‌ی فرانكلين نشان افتخار مي‌خواهد

فرانکلين عضو خيلي از گروه‌ها بود و حالا مي‌خواست عضو گروه پيشگامان جنگل شود. دل توي دلش نبود که زودتر نشان بگيرد. ولي نشان گرفتن آنقدرها هم سريع و ساده نيست. آيا فرانکلين موفق مي‌شود نشان بگيرد؟

آخرین محصولات مشاهده شده