درباره‌‌ی فرار از جلسه (چگونه جلسات را مديريت كنيم تا كسي از آن فراري نباشد)

از طرفي حياتي است و از طرف ديگر به طرز آزاردهنده‌اي طولاني و ظاهرا بيهوده است. خبر خوب اين است كه جلسه ذاتا هيچ‌چيز بدي ندارد بنابراين كاملا ممكن است كه آن را به فعاليتي جذاب پربار و سرگرم‌كننده تبديل كنيم. خبر بد اين است كه براي انجام اين كار بايد بخش عظيمي از نحوه دركمان از جلسه و نيز نحوه مديريت آن را از اساس تغيير دهيم.

آخرین محصولات مشاهده شده