درباره‌‌ی علوم كودكان 3 (3 تا 6 سالگي)

کي از چيزهايي که باعث مي‌شود کودکان دنياي اطراف خود را بهتر بشناسند توجه و دقت به اشيا و جانداران و رويدادها و پديده‌هايي است که مي‌بينند. آموزش مفاهيم پايه‌اي علوم از راه‌هايي هست که اين توجه و دقت را شکل مي‌دهد. محتواي اين کتاب گزيده‌اي از اين پديده‌هاست. در اين کتاب مي‌خواهيم کودکان را با رويکردي اکتشافي با اين مفاهيم آشنا کنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده