درباره‌‌ی عروسک رستم (داستان‌های شاهنامه 32)

هر كشور و سرزميني به شكلي خود را به جهان معرفي مي‌كند. ايران نيز از گذشته‌هاي دور تا اكنون خود را با شاهنامه معرفي كرده است، چرا كه شاهنامه يكي از بزرگ‌ترين حماسه‌هاي جهان است و ما ايرانيان نيز در عرصه‌ي زبان پارسي و فرهنگ ايراني وامدار تلاش بي‌دريغ فردوسي، حماسه‌سراي بزرگ ايران و جهان هستيم.

آخرین محصولات مشاهده شده