درباره‌‌ی شنا (مجموعه تكه‌هاي نيك)

حالا ديگر خورشيد كاملا بالا آمده بود و از آب مي‌گذشت و بر زغال‌سنگ‌هاي ريز كف حفره مي‌تابيد. لباس‌هايمان را كنديم و به آب زديم. آيا چيزي نشاط‌آورتر از شنا در آب‌هاي وحشي وجود دارد؟ اين كتاب تور شناي لذت‌بخشي در سراسر بريتانياست. ديدن همه آبگيرهاي شنا از سطح آب - رودخانه‌ها، حوضچه‌هاي صخره‌اي، درياچه‌ها، تالاب‌ها، خليج‌‌ها و دريا. اغواگر، سرگرم كننده، الهام‌بخش، بيانيه حق شناگران بومي براي شنا در آب‌هاي وحشي، تكريم جادوي آب - اين كتاب وادارتان مي كند كه لباس از تن درآوريد و به آب بزنيد.

آخرین محصولات مشاهده شده