درباره‌‌ی شفاي زندگي

کتاب شفاي زندگي نوشته‌ي لوئيز هي اولين بار در سال 1984 منتشر شد و مانند ساير آثار او به سرعت به فروش بالايي دست پيدا کرد. نويسنده هدفش را از نگارش اين کتاب اين نکته بيان مي‌کند که زندگي زيباتري براي همه خوانندگانش بسازد، سبب شود آنها به شفاي درون برسند و هر آنچه را که مي‌داند به خوانندگانش منتقل کند. درباره‌ي نويسنده لوئيز هي از مشهورترين نويسندگان در حوزه‌ي خودشناسي است که انتشار کتاب شفاي زندگي، نام او را بر سر زبان انداخت و زندگي حرفه‌اي او را براي هميشه تغيير داد. او يکي از بنيان‌گذاران جنبش کمک به خود است که کتاب‌هايش را حول محور نحوه تغيير فکر مي‌نويسد. از ديگر آثار او مي‌توان به معجزه کار با آينه، شفاي بدن، قدرت در درون شماست، 21 روز براي رسيدن به تحول، خودتان را دوست بداريد و... اشاره کرد. موضوع کتاب شفاي زندگي لوئيز هي در اين کتاب بينش عميقي را درباره رابطه بين ذهن و جسم ارائه مي‌دهد و به دنبال راهي براي محدود کردن افکار و انديشه‌هاي براي کنترل و محدود کردن افکار نادرست است. اين کتاب سرشار از ايده‌ها و استراتژي‌هايي است که براي تمام انسان‌ها کاربردي است و اگر به درستي تفکر خود را تغيير دهيد، مي‌توانيد زندگي‌تان را بهبود بخشيد. کتاب شفاي زندگي تلاش مي‌کند به خواننده ثابت کند ذهن انسان قدرتمندترين چيز در جهان است که مي‌تواند سخت‌ترين مسائل و بيماري‌ها را درمان کند. مطالعه‌ي کتاب شفاي زندگي به چه افرادي توصيه مي‌شود؟ کتاب شفاي زندگي را بايد حداقل يک بار خواند. اين کتاب مي‌تواند در برابر زندگي سخت و پردردسر مرهمي براي شما باشد و به خواننده القا کند که خود را دوست داشته باشد و احساس گناه نکند. به خوانندگان و طرفداران کتاب‌هاي خودشناسي خواندن اين کتاب توصيه مي‌شود. کتابي است که از ابتدا تا انتها سبکي از زندگي را ارائه مي‌دهد که مي‌تواند زندگي خوانندگانش را براي هميشه تغيير دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده