درباره‌‌ی شرلوك هلمز for dummies

كتاب را باز كنيد و ببينيد: فهرستي از داستان‌ها ورمان‌هاي شرلوك هلمز تصوير كامل از بريتانياي عصر هولمز تحليلي دقيق از شخصيت هولمز و واتسون بازنگري چهار رمان معتبر هلمز تصوير هلمز در تلويزيون و سينما و تئاتر و ذهن هواداران به‌يادماندني‌ترين نقل‌قول‌هاي هولمز انجمن‌هاي شرلوكي فعال در ايالات متحده شرلوک هولمز شخصيتي داستاني است که چندين دهه خوانندگان را به وجد آورده و اکنون اين کتاب راهنما داستان‌هاي کارآگاهي جاودانه‌ي او را به‌شيوه‌ي متفاوتي بررسي مي‌کند. در کتاب پيش رو، با شخصيت‌هاي مهم و مضمون‌هاي تکراري و زمينه‌ي اجتماعي داستان‌هاي دويل آشنا مي‌شويد، تأثير هولمز بر ادبيات و فرهنگ عامه را بررسي مي‌کنيد، درمي‌يابيد که چرا داستان‌هاي او کشفيات جديد و بي‌پايان و جذابي را به خوانندگان عرضه مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده