درباره‌‌ی شايد بنفش (ارزش هنر)

بهزاد حاتم پنجاه سال پس از انتشار نخستين نقد هنري‌اش در ماهنامه رودكي، اينك درباره ارزش هنر نوشته است. او در نوشته‌هاي گذشته كارهاي بزرگاني چون تناولي، محصص، زنده‌رودي، ماركو، وزيري، مميز... را نقد كرده و هنرمنداني چون كورش شيشه‌گران و رضا درخشاني را با نخستين گام‌هايشان شناسايي كرده و ستوده است. در اين كتاب او درباره آن‌چه به كار هنري ارزش مي‌دهد سخن مي‌گويد و به كارهاي بسيار از هنرمندان جهان و ايران نگاه مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده