درباره‌‌ی شاهنشاهي اشكاني

يوزف‌ ولسکي‌ لهستاني‌ اکنون‌ دهه‌ نهم‌ عمر پربار خود را مي‌گذراند. وي‌ قديمي‌ترين‌ و بي‌گزاف‌ بزرگ‌ترين‌ کارشناس‌ تاريخ‌ اشکاني‌ در جهان‌ است‌. او از دهه‌ 1930 تاکنون‌ بيش‌ از پنجاه‌ کتاب‌ و مقاله‌ در باره‌ اشکانيان‌ منتشر کرده‌ است‌ و بسياري‌ از نظريه‌هاي‌ آغازين‌ او درباره‌ اشکانيان‌ با کشفيات‌ بعدي‌ باستان‌شناختي‌ تأييد شده‌ است‌. تاکنون‌ از اين‌ اشکاني‌شناس‌ بزرگ‌ اثري‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ ترجمه‌ نشده‌ است‌ و انتشارات‌ ققنوس‌ اين‌ کتاب‌ را در 248 صفحه‌ در قطع‌ وزيري‌ روانه‌ بازار کتاب‌ کرده‌ است‌.

آخرین محصولات مشاهده شده