درباره‌‌ی شاعرانگي (نمايش‌نامه)

آدم‌هاي يوجين اونيل شاعراني زخمي‌اند همه آن‌ها تنها هستند تنها در ميان هم شاعرانگي روايت اين شاعران زخم‌خورده تنهاست.

آخرین محصولات مشاهده شده