درباره‌‌ی سوسو خوابش نبرده بود

سوسو خوابش نميايد. يا بهتر است بگوييم سوسو خوابش نمي برد. اين مشکلي است که خيلي از بچه ها و بزرگترها ممکن است داشته باشند. نظم در ساعت خواب که ارتباط مستقيمي با سلامت جسمي و روحي کودکان دارد. در اين کتاب سوسوي تمساح با شعرهاي بامزه ي زهرا موسوي شاعر خوب کودکان بارها و بارها راههاي مختلف خوابيدن را امتحان مي کند. يک بار غذا خوردن، سه بار بوس، چهار بار قل قل خوردن در رختخواب و …راههاي ديگري که از يک تا ده طول مي کشد اما تا شعرهاي زهرا موسوي به ده نمي رسند سوسوي تمساح خوابش نمي برد. تصاوير اين کتاب را حديثه قربان کشيده است. حديثه قربان و زهرا موسوي در کتاب سوسو با شعر و تصاوير بامزه ضمن تشويق بچه ها به رعايت زمان مناسب خواب با آنها شمردن از عدد يک تا عدد ده را تمرين مي کنند.

آخرین محصولات مشاهده شده