درباره‌‌ی سقوط امپراتوري شوروي در اروپا (انقلاب‌هاي 1989)

كتاب (سقوط امپراتوري شوروي در اروپا) کتابي است درباره رويدادهايي که منجر به فروپاشي حکومت‌هاي کمونيستي حاکم بر کشورهاي اروپاي مرکزي و اروپاي شرقي و پايان سيطره شوروي بر اين کشورها شد. در ابتداي سال 1989، شش کشور اروپايي، دولت دست نشانده ي حکومت شوروي بودند. اما در پايان همان سال، آن ها همگي استقلال ملي خود را اعلام و در مسيري براي رسيدن به دموکراسي حرکت کردند. (ويکتور شبشتين) که به عنوان گزارشگر در بطن اين رويدادها حضور داشت، براي خلق اين کتاب از تجارب بي واسطه ي خودش، مصاحبه با شاهدان، و اطلاعات آرشيوي تازه کشف شده بهره برده است. او داستان خود را از نقطه نظر مردان و زنان عادي و همچنين رهبران و سياستمداران پرنفوذ در دنيا روايت مي کند. «شبشتين» در اين اثر از نقش KGB و دولت ايالات متحده سخن مي گويد و نشان مي دهد چگونه از بين رفتن «پرده آهنين» باعث تسريع سقوط اتحاد جماهير شوروي شد.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده