درباره‌‌ی سفر (پانداي بزرگ و اژدهاي كوچك)

پانداي بزرگ و اژدهاي کوچک ابتدا مجموعه‌اي از گفت‌وگوها و نقاشي‌هايي بود که نويسنده در فضاي مجازي به اشتراک گذاشته بود و پس از آن جمع‌آوري شدند و در يک کتاب گرد آمدند. اين کتاب داستان سفري را روايت مي‌کند که دو هم‌سفر خوب دارد و هرکدام از آن‌ مسافرها، هم با محيط و هم با خودش در کشمکشي سازنده است. قهرمان‌ها در اين کتاب به سفري پرفرازونشيب مي‌روند؛ لحظه‌اي همه‌چيز بهتر مي‌شود، سپس فاجعه‌اي ديگر رخ مي‌دهد، اندکي بعد نوري در انتهاي غار پديدار و به‌سرعت خاموش مي‌شود. مناظر کتاب معمولاً حالت روحي اژدهاي کوچک را منعکس مي‌کند؛ جاهايي که او احساس ناخوشايندتري داشته باشد، جهان برهوت‌تر مي‌شود. تفاوت تصاوير به اين خاطر است که درک قهرمان کوچک داستان از جهان دائماً در تغيير است

آخرین محصولات مشاهده شده