درباره‌‌ی سفر شهرزاد به غرب (فرهنگ‌هاي متفاوت حرم‌هاي متفاوت)

«سفر کردن براي لذت بردن نيست؛ بلکه براي يادگيري و عبور از مرزها و غلبه بر ترس از غريبه‌ها و تلاش براي فهميدن فرهنگ‌ها و در نتيجه تقويت خود است. سفر کردن کمک مي‌کند بفهمي که هستي و فرهنگت چطور تو را کنترل مي‌کند...» - از متن کتاب - «فاطمه مرنيسي» در کتاب «سفر شهرزاد به غرب» به بررسي تصوير ارائه شده از زنان مسلمان در فرهنگ و آداب اسلامي مي‌پردازد؛ منابع فرهنگي مختلفي چون؛ داستان‌ها، فرهنگ قصه‌گويي شفاهي، نقاشي‌ها و مينياتورهاي اسلامي را بررسي مي‌کند و در جست و جوي پاسخ به اين سؤال برمي‌آيد که در اين منابع زنان همواره نقشي پويا و فعال داشته و سرامد زمانه و اهل فضل و دانش و ماهر در علوم گوناگون بوده‌اند، چرا همين زنان وقتي به غرب سفر کرده‌اند و در فرهنگ و هنر غربي بازنمايي شده‌اند، به ناگاه تصويري منفعل، بي‌حرکت و گويي اسير پيدا کرده‌اند؟ مرنيسي براي پاسخ به اين سؤال، شهرزاد قصه‌گوي هزار و يک شب را به عنوان شخصيت اصلي براي مقايسه برمي‌گزيند. سفر شهرزاد به غرب در واقع سفر خواننده‌ي کتاب به مسير شناخت و مشاهده‌گري هم هست.

آخرین محصولات مشاهده شده