درباره‌‌ی سفر ايكيگاي

سفر ايکيگاي ما را به سفر به سوي علاقه‌مندي‌ها و اهدافمان فرا مي‌خواند؛ سفري که ايستگاه‌هايش از اين قرارند: موانع پيش رويمان چيست؟ روياهاي آينده‌مان کدامند؟ چگونه قدم در راه تحققِ اهداف شخصي‌مان بگذاريم؟ و در اين راه کدام مسيرها و چه ابزاري به ياري‌مان خواهد آمد. از تجربيات گذشته، خوب يا بد، چه مي‌توان آموخت؟ سفر ايکيگاي سي‌وپنج مسير پيـشِ پايمان مي‌گذارد تا روشناي راه ما در تحقق بخشيدن به روياي شخصي‌مان باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده