درباره‌‌ی سبزيجات يا از رئيس‌جمهور به پستچي (نمايش‌نامه)

از ميان آثار منتشــرشده فيتـزجرالد سبـزيجــات اثـري نـاب محسـوب مي‌شود. نويسنده قصد کرده در نمايش‌نامه‌نويسي نيز تبحر خود را به بوته آزمايش بگذارد و به خوبي نيز از پس آن برآمده است. هر چند دست سـرنوشـت و عمـر کـوتاه وي باعـث شده سبزيـجـات يـگانه نمايش‌نامه او باقي بماند. نمايش‌نامه سبزيجات يک هجويه سياسي است درباره کارمند ساده راه‌آهني که در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري به ناگاه خود و خانواده‌اش را در کاخ سفيد مي‌بيند. سبزيجات در دوران حيات نويسنده کم‌تر مورد توجه قرار گرفت اما پس از مرگ وي در دسترس عموم قرار گرفت و بـه دليــل استـقبــال دانشـجـويـان تصميـم بـر آن شـد که ضميـمـه‌ها و يادداشت‌هايش هم بدان اضافه شود.

آخرین محصولات مشاهده شده