درباره‌‌ی سايه روباه 1

تنها يک آرزو، سپيده‌ي جديدي را رقم مي‌زند. هر هزاره، به‌دنبال قطعات گم‌شده‌ي طومار هزار دعا جستجو مي‌شود، چون آن‌ها قدرت احضار کامي اژدهاي بزرگ و درخواست هر آرزويي را دارند. زماني‌که معبد در آتش مي‌سوزد، يومکو با بزرگ‌ترين گنج آن فرار مي‌کند؛ اولين قطعه‌ي طومار. و وقتي تقدير او را در مسير يک سامورايي مرموز قرار مي‌دهد، مي‌فهمد سامورايي به‌دنبال چيزي است که او در اختيار دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده