درباره‌‌ی سال تفكر جادويي

دركتاب سال تفكر جادويي جوآن ديديون تجربياتش را در مورد زندگي‌اش در سالي كه ناگهاني و غيرمنتظره همسرش را كه يك نويسنده پرافتخار است از دست مي‌دهد، به اشتراك ميگذارد. ديديون با نثري ساده و با ظرافت اتفاقات و احساساتش را بيان مي‌كند. خواننده نيز با خواندن آن‌ها هراسي ناگهاني، درد، رنج، احساس غم و پوچي را كه از اصول اساسي جريان اندوه و سوگواري است تجربه مي‌كند. و هم‌چنين اگر التيام يافتن به معناي بازيابي قدرت براي ادامه مسير زندگي‌ است، اين كتاب روند بهبودي و التيام را نيز به خواننده كتاب بيان مي‌كند. اين كتاب داستاني خاص با مضموني جهاني و همه‌گير است. جوآن ديديون احساساتش را در روزها و هفته‌هاي پي ‌در پي، بعد از فوت همسرش را به اشتراك مي‌گذارد زيرا هر كسي كه عزيزي را از دست داده يا متوجه اين واقعيت است كه دير را زود چنين تجربه‌اي بخشي از زندگي‌اش خواهد شد. با اين داستان همراه خواهد بود. محتواي اين داستان به خواننده يادآوري مي‌كند، هر روز را كه زندگي مي‌كنيم هديه‌اي است گران‌قدر.

آخرین محصولات مشاهده شده