درباره‌‌ی زيبايي‌شناسي زندگي روزمره

موضوع بررسي زيبايي‌شناسي روزمره تجربه‌هاي زيبايي‌شناسانه در زندگي هرروزه است، تجربه‌هايي که در شاخه‌هاي تثبيت‌شده نظريه زيبايي‌شناسي، از زيبايي‌شناسي هنر و طبيعت تا زيبايي‌شناسي رياضي، به رسميت شناخته نمي‌شوند. در اينجا با تمام تجربيات زيبايي‌شناسانه غيرقابل‌انکاري سروکار داريم که وقتي درباره اشيا يا اعمال روزمره تأمل مي‌کنيم روي مي‌دهند، اشيا و اعمالي که به‌طور سنتي آن‌ها را هنري قلمداد نمي‌کنيم. پس طبيعي خواهد بود اگر ارتباط ميان شخص و اين اشيا و اعمال، و نه ويژگي‌هاي صوري آن‌ها، را سبب برانگيختن حس زيبايي بدانيم. در مقالات اين کتاب، نويسندگان در حوزه نوپاي زيبايي‌شناسي زندگي روزمره به تأمل فلسفي درباره زيبايي نهفته در ساختمان‌ها، غذاها، ورزش‌ها، بوها، طعم‌ها، چشم‌اندازها، آب‌وهوا و … مي‌پردازند. آنان علاوه بر به دست دادن چهارچوب‌هايي نظري براي تحليل و تعميق اين تجارب زيبايي‌شناسانه، دغدغه نسبت آن‌ها را با نظريه‌هاي عام‌تر زيبايي‌شناسي نيز دارند.

آخرین محصولات مشاهده شده