درباره‌‌ی زولي

زندگي زولي نورتنا با گذر از کوچه پس کوچه‌هاي پوشيده از برگ اسلواکي آغاز مي‌شود. وقتي همراه با پدر بزرگش به درياچه آرام و يخ زده‌اي مي‌رسد که اعضاي گارد هلينکا خانواده‌اش را در اعماق آن غرق کرده‌اند. زولي و پدربزرگ فرار مي‌کنند تا به گروه چنگ نواز کولي‌ها بپيوندند و از اينجاست که داستاني حماسي از آوازخواني، عشق، صميميت و خيانت آغاز مي‌شود. زولي براساس داستان زندگي واقعي شاعر کولي، پاپوشا نگاشته شده است و بخشي از وقايع جنگ جهاني دوم، با ظرافت و زيبايي در لابه لاي ماجراهاي اين رمان مهيج و خواندني گنجانده شده است. زولي، ماجراي عشق نافرجام و دلتنگي‌ها و رنج‌هاي بي‌شمار شاعرهاي خوش قريحه و توانمند است که خواننده را با زندگي پر از فراز و نشيب دختران کولي آشنا مي‌سازد.

آخرین محصولات مشاهده شده