درباره‌‌ی زندگي خود را طراحي كنيد (گام‌به‌گام طراحي زندگي دل‌خواه براي خلق زندگي شاد و بامعناي خودتان)

طراحان آن‌چه را كه هنوز موجود نيست مجسم مي‌كنند بعد آن را مي‌سازند و بعد دنيا تغيير مي‌كند. اين كتاب كمك مي‌كند تا شما همين كار را با زندگي خودتان بكنيد. ابزارها و تمرين‌هاي اين كتاب كمك‌تان مي‌كند تا از بن‌بستي كه در آن گير كرده‌ايد بيرون بياييد و زندگي دلخواه‌تان را گام به گام بسازيد و پيش برويد...اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده