درباره‌‌ی زنداني آسمان

رمان «زنداني آسمان» قسمت سوم از چهارگانه ي «گورستان کتاب هاي فراموش شده» است و درواقع جلد سوم کتاب بسيار پرطرفدار «سايه ي باد»، اثر کارلوس روييث ثافون. ثافون در اين رمان مقدمه اي رازآميز فراهم مي کند تا دهن خواننده را براي ورود به فضاي دگرگون و غيرقابل تصور جلد چهارم و نهايي مجموعه ي «گورستان کتاب هاي فراموش شده» آماده کند. «زنداني آسمان» شش سال بعد از «سايه ي باد» و سه سال بعد از «بازي فرشته» منتشر شد.

آخرین محصولات مشاهده شده