درباره‌‌ی زنجيره

کتاب «زنجيره»، رماني نوشته ي «آدرين مک کينتي» است که اولين بار در سال 2019 منتشر شد. «ريچل کلاين» مثل هر روز، دخترش را به ايستگاه اتوبوس مي رساند و بعد به سراغ کارهايش مي رود. اما تماسي تلفني از شماره اي ناشناس همه چيز را تغيير مي دهد: زني پشت خط است که به «ريچل» اطلاع مي دهد دست و پاي دخترش را بسته و او را ربوده است، و تنها راه «ريچل» براي ملاقات دوباره با دخترش، انجام دقيق دستورهايي است که به او داده مي شود: پرداختن پول، و پيدا کردن کودکي ديگر و ربودن او. اين يک آدم ربايي عادي نيست: کسي که تماس گرفته، خودش مادري است که پسرش را دزديده اند، و اگر «ريچل» به دستورات عمل نکند، يک کودک کشته خواهد شد. «ريچل» اکنون بخشي از «زنجيره» شده است؛ نقشه اي بي پايان و هولناک که قرباني را به مجرم تبديل مي کند

آخرین محصولات مشاهده شده