درباره‌‌ی زاپاتا (ايدئولوژي 1 دهقان انقلابي)

اصلاحات ارضي هسته‌اي انقلاب 1910 مكزيك بود و جنبش زاپاتا مهم‌ترين پايگاه مردمي آن به شمار مي‌رفت اميليانو زاپاتا به سرعت به عنوان نماينده ي بخش‌هاي وسيعي از كشاورزان محبوبيت يافت و ارتش ازادي بخش جنوب را تشكيل داد زاپاتا دگرگوني دموكراتيك وسيعي در نظام قديم به وجود اورد او مايه‌ي الهام اصلاحات رژيم‌هاي آينده مكزيك شد و او را بدل به يك قهرمان ملي كرد.

آخرین محصولات مشاهده شده