درباره‌‌ی رياضي هوش رنگ

هم‌بازي شدن با كودك علاوه بر اين كه او را غرق لذت و شادي مي‌كند و صميميت را افزايش مي‌دهد اعتمادبه‌نفس و احساس ارزشمندي را در كودك تقويت مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده