درباره‌‌ی رياضي كودكان 3 (3 تا 6 سالگي)

توجه شود که در اين کتاب هدف ما آموزش مستقيم رياضي مانند آنچه در دوره‌ي پيش دبستاني رخ مي‌دهد نيس.هدف ما آموزش اساس مفاهيم و درک رابطه‌ها و معناهاست..

آخرین محصولات مشاهده شده