درباره‌‌ی روياي دويدن

بزرگ‌ترين آرزويش اين نيست كه از خط پايان بگذرد يا مردم تشويقش كنند، بزرگ‌ترين آرزويش اين است كه مردم خودش را ببينند، نه وضعيتش را. اين تنها چيزي است كه هر كسي با هر نوع ناتواني از ديگران مي‌خواهد. از ظاهر آدم‌ها يا از چيزي كه متوجه‌اش نمي‌شويد، در موردشان قضاوت نكنيد، سعي كنيد آن‌ها را بشناسيد.

آخرین محصولات مشاهده شده