درباره‌‌ی روزگار بي‌عيب و نقص (يوني كامپ)

تخته بتون‌هاي سفيد و بي‌روح شهر، دايره‌وار چسبيده به همء در حالي كه قطعات كوچك‌تر قطعات بزرگ‌تر را در ميان گرفته بودء پهناي ميدان صورتي‌رنگ يك زمين بازي كودكان را از نظر پنهان مي‌كرد. حدود دويست كودك تحت نظر دوازده سرپرست سفيدپوش در زمين مشغول تمرين و بازي بودند. بيش‌تر كودكان لخت بودندء پوستي سوخته و موهايي سياه داشتند و خزيده از ميان استوانه‌هاي قرمز و زردي مي‌گذشتند كه دايم تاب مي‌خورد. بعضي مشغول انجام تمرينات ورزشي خاصي بودند. با وجود اين در گوشه‌اي در سايه جايي كه زمين را براي بازي اكردوكر خط‌كشي كرده بودند پنج نفر از بچه‌ها دايره‌وار دور هم نشسته بودند... کتاب «روزگار بي عيب و نقص» رماني نوشته ي «آيرا لوين» است که اولين بار در سال 1970 به چاپ رسيد. داستان اين اثر، در يک جامعه ي جهاني به ظاهر بي نقص رقم مي خورد. يکپارچگي، مهم ترين ويژگي است؛ فقط يک زبان وجود دارد و همه ي قوميت ها به شکل ژنتيکي اصلاح و در يک نژاد به نام «خانواده» ترکيب شده اند. جهان تحت حاکميت يک کامپيوتر مرکزي به نام «يونيکامپ» است که برنامه ريزي شده تا بر تمام انسان هاي روي سطح کره ي زمين نظارت داشته باشد. به شکل منظم به انسان ها دارو تزريق مي شود تا هميشه خشنود و مطيع باقي بمانند. به آن ها گفته مي شود کجا زندگي کنند، چه زماني غذا بخورند، با چه کسي ازدواج کنند، و چه زماني بچه دار شوند. حتي پايه اي ترين مسائل نيز تحت اراده ي «يونيکامپ» است: مردان، موي صورت ندارند و زنان، سينه، و تنها در شب ها باران مي بارد.

آخرین محصولات مشاهده شده