درباره‌‌ی روح شمشير (سايه روباه 2)

مان آرزو نزديک مي‌شود يومکو دگرپيکر يک وظيفه دارد :جلوگيري از احضار کامي اژدهاي بزرگ ولي حالا دشمن جديدي هم دارد هاکايمونو اهريمن گريخته است و سامورايي‌اي را که يومکو فکر مي‌کرد از او محافظت مي‌کند تسخير کرده.

آخرین محصولات مشاهده شده