درباره‌‌ی رقصنده با تاريكي 1 (2 جلدي)

روزي دوست قديمي‌اش را با ظاهري خير‌خواهانه به دام كشيد و روزي هم كه برايش دردسرساز مي‌شدم نوبت من فرا مي‌رسيد حق با او بود... مردهاي خوب وقتي دست به كارهاي خطرناك مي‌زدند افتضاح به بار مي‌آوردند... اما مردهايي مثل او... مردهايي مثل او سربلند بيرون مي‌آمدند. شاهكاري دلهره‌آور و شوم از چنين موقعيت‌هايي مي‌ساختند... چرا كه به همان شرايط تعلق داشتند... به تاريكي...

آخرین محصولات مشاهده شده