درباره‌‌ی رفتارهای پرخطر در نوجوانان

امروزه توجه به سلامت روان كودكان و ارتقا آن اولويت هر جامعه است در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته برنامه‌هاي آموزشي جامعي در اين زمينه از سوي نهادهاي دوليت و غيردولتي اجرا مي‌شود انجمن روان‌پزشكي كودك و نوجوان ايران نيز در اين راستا تلاش نموده است مجموعه جامعي از كتاب‌هاي علمي و معتبر را در اين زمينه براي استفاده والدين تهيه و منتشر كند.

آخرین محصولات مشاهده شده