درباره‌‌ی رشد كسب و كار

رشد کسب‌و‌کار هميشه يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مديران است. رشد بيش‌تر يعني درآمد بيش‌تر و اين يعني امکان خلق ارزش بيش‌تر براي ذي‌نفعان. در بازه‌هاي زماني بلندمدت، شرکت‌هايي که نتوانند مسيرهاي رشد نوآورانه‌اي بيابند دچار افول جدي شده و يا به نقطه پايان مي‌رسند. تحولات مستمر و گاهي عميق محيط کسب‌و‌کار، دير يا زود کسب و کارهاي راکد و غافل را از عرصه رقابت خارج خواهد کرد. اين کسب‌وکارها جاي خود را به نوآوران و تازه‌واردان خواهند داد. پس مديران شرکت‌ها بايد سکان هدايت کسب و کار خود را به دست گيرند و با شناسايي جهت‌گيري مناسب، سازمان خود را به سوي رشد بيشتر رهنمون سازند. کاري که به بيان ساده و در عمل پرچالش و پر هياهوست! در اين کتاب تلاش شده است تا به اتکاي آموزه‌هاي حاصل از شرکت‌هاي موفق، راهنمايي کاربردي براي مديريت رشد کسب و کار ارايه شود. اگرچه محتواي اين کتاب مي‌تواند براي مديران کسب و کارها با اندازه‌هاي مختلف راهگشا باشد، اما تمرکز آن بر شرکت‌هايي است که دوره رشد اوليه خود را پشت سر گذاشته‌اند و به دوره استقرار رسيده‌اند و اکنون در جستجوي فرصت‌هاي جديد براي رشد بيش‌تر هستند. در اين کتاب، روش‌ها و ابزارهاي مختلفي که مي‌تواند موجب توانمندسازي شرکت‌ها براي شناسايي و بهره‌برداري از فرصت‌هاي رشد کسب و کار شود تشريح شده و با بيان نمونه‌هايي از تجارب شرکت‌هاي برتر، زمينه آشنايي مخاطبان با نحوه مديريت رشد کسب و کار در شرکت‌هاي موفق دنيا فراهم مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده