درباره‌‌ی راه‌هاي ابريشم (تاريخ جديد جهان)

پيتر فرنکوپن، فرزند والديني کروات و سوئيسي، با خاطره‌ي نقشه‌ي جهان بر ديوار اتاق کودکي‌اش بزرگ شد و به کسوت استاد تاريخ دانشگاه آکسفورد درآمد و با پشتوانه‌ي زبان‌ها و فرهنگ‌هاي گوناگوني که مي‌دانست ـ روسي، عربي و انگليسي در کنار زبان‌هاي مادري و پدري ـ نگاه چندمنظري خود را به راه‌هاي ابريشم، به‌عنوان سترگ‌ترين پيوندگاه شرق و غرب، معطوف کرد تا با تکيه بر اسناد و اقوال و احوال برآمده از خطه‌ها و توده‌ها و نخبه‌ها، روايتي چندبعدي از رويدادهاي اين خاکراه و آبراهِ دامن‌گستر به‌دست دهد. – اين کتاب در حکايت حريرگون پيچان خود خوانندگان اقليم‌هاي گوناگون از تاريخ و جغرافيا، سياست و تجارت، هنر و ادب را از خواندن خرسند مي‌سازد و بصيرتي نو پيشکش مي‌کند تا در پرتو آن بتوان وقايع جهان را دقيق‌تر واکاوي و بازتأويل کرد. – اين اثر به‌عنوان اطلسي جامع از چيستي و چرايي جنگ‌ها و صلح‌ها، ستمکاري‌ها و ستم‌پذيري‌ها، سوگ‌ها و سرورها، با عبور از شاهراه‌هاي تاريخي از ازمنه‌ي قديم تا دوران معاصر، تاکيد مي‌کند که دنيا همچنان سرگرم دگرديسي است و در اين ميان راه ابريشمي نو در شرف تکوين است

آخرین محصولات مشاهده شده