درباره‌‌ی راه مخفي (در سرزمين پري‌ها 2)

يادتان هست چهار دوست به اسم‌هاي ميا، لِيني، کِيت و گَبي چطوري سر از دنياي پري‌ها در آوردند؟ يکي از پري‌ها پلکي زد و آن‌ها را با خودش به جزيره ي پري‌ها برد. دخترها به کمک گَرد جادويي ياد گرفتند پرواز کنند و کلي خوش بگذرانند. آن‌ها وقتي مجبور شدند به دنياي خودشان برگردند، خيلي ناراحت شدند؛ چون ديگر نمي‌دانستند از چه راهي مي‌توانند به دنياي پري‌ها بروند. بالاخره، آن همه ماجراهاي شگفت‌انگيز را رها کردند و به زندگي عادي خودشان برگشتند؛ تا اين‌که يک روز چشم‌شان به موجودي از دنياي پري‌ها افتاد، حسابي تعجب کردند. يعني از چه راهي به دنياي آدم‌ها سفر کرده بود؟

آخرین محصولات مشاهده شده