درباره‌‌ی راز باغ متروك

راز باغ متروک داستان معلمي است که به تازگي به روستايي به نام حکيم‌آباد رفته است. او به دنبال ردي از پدربزرگش، به گل‌تپه، روستاي مجاور حکيم‌آباد مي‌رود تا شايد نشانه‌اي از او بيابد. از سوي ديگر، چهار دانش‌آموز مدرسه که درباره وجه تسميه يا علت نام‌گذاري روستا تحقيق مي‌کنند، با راهنمايي «بابا مراد» پيرترين مرد روستا به باغ متروک حکيم مي‌روند تا صندوقچه با ارزشي را که حکيم داشته، بيابند. سرانجام پس...

آخرین محصولات مشاهده شده