درباره‌‌ی ذن و هنر شاد زيستن

كتاب ذن و هنر شاد زيستن نوشته كريس پرنتيس حاصل زندگي، مطالعه و تجربيات نويسنده درباره حقايق ناب مشرق‌زمين و به‌طور خاص آموزه‌هاي بوداست. اين اثر به بيش از 20 زبان در سراسر دنيا ترجمه و منتشر شده است. نويسنده در اين كتاب به دور از تعاليم سخت‌گيرانه و بعضا خارج از طاقت آيين ذن، با اتكا بر خط‌مشي فكري ذن به ما مي‌آموزد كه چگونه با تغييرات اجتناب‌ناپذير و حوادث زندگي سازگاري پيدا كنيم و با بنا كردن اصول و فلسفه شخصي مبتني بر اين آموزه‌ها، آرامش ذهن و زندگي شادتري را تجربه كنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده