درباره‌‌ی دگرديسي‌هاي روان و نمادهايش (كندوكاو در پيش‌نشانه‌هاي موردي از بيماري اسكيزوفرني)

يونگ در اين كتاب،‌ با عنوان اصلي تغييرات و نمادهاي لي‌بيدو، كه در ويرايش چهارم نام آن را به نمادهاي تغيير (دگرديسي‌هاي روان و نمادهايش)‌ تغيير داد و تحليلي است بر سروده‌ها و نيمه‌روياها و نوعي داستان حماسي ساخته و پرداخته يك زن جوان آمريكايي در حالتي نيمه ناخودآگاه، همين نگاه تحليلي نمادشناختي اسطوره‌اي و كهن‌الگويي صرف دارد. - از مقدمه كتاب

آخرین محصولات مشاهده شده