درباره‌‌ی ديوان حافظ (جيبي با جعبه)

تا سر زلف تو در دست نسيم افتاده‌ست دل سودا زده از غصه دو نيم افتاده ست چشم جادوي تو خود عين سواد سحر است ليكن اين هست اين نسخه سقيم افتاده ست...

آخرین محصولات مشاهده شده