درباره‌‌ی دورا به دكتر مي‌رود

امروز قرار است دورا براي معاينه پيش دكتر برود اول از روي نقشه راه را پيدا مي‌كند بعد با مامانش سوار اتوبوس مي‌شود تا به مطب دكتر مي‌رسد آن‌جا منتظر مي‌ماند تا دكتر او را معاينه كند بالاخره نوبتش مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده