درباره‌‌ی دفاع از آزادي (خاطرات گفته‌ها و نوشته‌هاي علي اردلان)

علي‌خان ‌اردلان، ساست‌مدار مصدقي، دانش‌آموخته حقوق اقتصادي، صاحب امتياز روزنامه صرصر و وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت مهندس مهدي بازرگان بود. اردلان فعاليت‌هاي سياسي اجتماعي خود را از بعد از شهريور 1320 شروع كرد. با آغاز نهضت ملي به صف هواداران دكتر مصدق پيوست و پس از كودتا نيز دست از تلاش نكشيد و در نهضت مقاومت ملي فعاليت كرد. در جبهه ملي دوم به عضويت شوراي مركزي انتخاب شد و تا پايان عمر، در پيوند با جبهه ملي ايران به مبارزه سياسي و آزادي‌خواهانه پرداخت. اخرين سمت او در اين جبهه، رياست شوراي رهبري بود. كتاب حاضر كوشيده است بر مبناي اسناد تاريخي دست اول و نوشته‌هاي او، ضمن مروري بر سر‌گذشت سياسي وي و جبهه ملي، تصويري از تاريخ معاصر كشور به دست دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده