درباره‌‌ی دستور مقدماتي تار و 3تار كتاب اول هنرستان

موسي معروفي در خانواده‌اي متدين و علاقه‌مند به موسيقي به دنيا آمد. او فرزند محمد اسماعيل‌‌ خان امين‌‌الملک و برادرزاده ميرزا علي‌اصغر اتابک صدراعظم ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه بود. در کنار تحصيلات سنتي، نواختن سه‌تار را آغاز کرد. سپس از محضر استادان آن زمان از جمله درويش‌خان بهره برد. از نوجواني در اين فکر بود تا رديف موسيقي سنتي ايران را نت برداري کند. براي اين منظور بعدها با تمامي استادان آن دوران تماس گرفت تا اين کار را به انجام برساند. موسي معروفي با تکيه بر رديف ميرزا آقا حسينقلي و ميرزا عبدالله و استفاده از نوشته‌هاي علي‌نقي وزيري رديفي را گردآوري کرد که در سال ???? منتشر شد. بنا به پيشنهاد موسي معروفي، سليمان روح‌افزا نوازنده‌ تار، اين رديف مذکور از روي نُت با تار اجرا و ضبط کرد. موسم گل مشهورترين قطعه‌اي است که از موسي معروفي به يادگار مانده، وي اين تصنيف را در مايه دشتي بر اساس ملودي مازندراني روي شعري از وحيد دستگردي ساخت و قمرالملوک وزيري نخستين بار آن را در سال 1319 اجرا کرد

آخرین محصولات مشاهده شده