درباره‌‌ی در كلمات هم مي‌شود سفر كرد

اين مجموعه حاصل برخي سفرهاي اصغر عبداللهي در سال‌هاي دور و نزديك است، مانده در ذهن او تا روزگاري ديگر همراه با تخيلي داستاني آن‌ها را بنويسد و با نوشتن جزئيات‌شان باز هم به لذت روزگار سفر برسد. البته حافظه درخشان او نيز تصويرهاي اين سفرنامه‌ها را رنگين كرده است.

آخرین محصولات مشاهده شده