درباره‌‌ی در خانه بمانيم

بحران كرونا و خانم برگمان اصلا باورتان مي‌شود روزي مجبور شويم با حفظ يك مترونيم فاصله، ماسك زده و دستكش پوشيده، جلوي رو در صف منتظر اجازه‌ي ورود به فروشگاه بايستيم، انگار بخواهيم به ملاقات كسي برويم كه تازه عمل جراحي شده است؟ يا اين‌كه دستمال توالت را يك رول يك رول به آدم بفروشند؟ رناته برگمان، معروف‌ترين و محبوب‌ترين مادربزرگ آلمان كه از جنگ‌جهاني و كمونيسم جان سالم به‌در برده‌ و چهار شوهر را با موفقيت تمام به خاك سپرده، اين‌بار از سرگرمي‌ها و نگراني‌هايش در دوران پاندمي كرونا تعريف مي‌كند. آدمي مثل رناته برگمان، زني است عاقل كه مي‌داند كي بايد تسليم شرايط شود...

آخرین محصولات مشاهده شده