درباره‌‌ی دروغ (سوالات كوچك من)

امروز صبح نينا تعريف مي‌کرد که با موشک به کره‌ي ماه سفر کرده است! دوستانش خيلي هيجان‌زده به نظر مي‌رسيدند... ولي چيزي که نينا تعريف کرده بود حقيقت نداشت! تو چطور؟ آيا به خوبي فرق تخيل و واقعيت را متوجه مي‌شوي؟ آيا تا به حال شده دروغ بگويي، وقتي بخواهي حقيقت چيزي را مخفي کني؟ همراه با نينا درمورد دروغ‌هاي کوچک و بزرگ از خودمان سؤال مي‌کنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده