درباره‌‌ی درس گرفتن از آلماني‌ها (نژاد و خاطره شر)

«نيمن ژانري جديد ابداع کرده است: فلسفه‌ي تحقيقي. اين ژانر چنان جامع است که توانسته با آن به مسئله‌ي شرّ بپردازد. او مفاهيم اخلاقي را در بوته‌ي آزمون واقعيت مي‌گذارد و انسان‌هايي واقعي را نشان مي‌دهد که با گذشته‌اي نابخشودني کلنجار مي‌روند يا موفق مي‌شوند زمام آن را در اختيار بگيرند.» مايکل ايگناتيف، نويسنده‌ي کانادايي «کتاب درس‌گرفتن از آلماني‌ها پرسشي مهم طرح مي‌کند: در زماني که آمريکايي‌ها باز دارند با ميراث برده‌داري دست و پنجه نرم مي‌کنند، چه درسي مي‌توانند از تلاش آلماني‌ها براي کنارآمدن با هولوکاست بگيرند؟ پاسخِ نافذ، تأثيرگذار و موشکافانه‌ي نيمن روشن است. وقتش است که آمريکايي‌ها گوش بنشينند و از اضطراب و حقيقت‌جويي آلماني‌ها در مواجهه‌شان با شرّ درس بگيرند. »

آخرین محصولات مشاهده شده