درباره‌‌ی درآمدي بر هانا آرنت فيلسوف آزادي

با گذشت بيش از چهار دهه از مرگ هانا آرنت، وي همچنان يکي از برجسته ترين چهره‌هاي انديشه سياسي در قرن بيستم به شمار مي‌رود. وي که در طول زندگي خود توانسته بود به عنوان يک نظريه پرداز سياسي و روزنامه نگار شهرتي قابل ملاحظه به دست آورد و بواسطه سخنراني‌ها و نوشته هايش توجه بسياري را به خود جلب نمايد، در دهه‌هاي گذشته نيز از لحاظ تاريخي به شخصيتي حائز اهميت و به يکي از بزرگترين انديشمندان سياسي بدل گشته است. انديشمندان و روشنفکران زيادي به آثار و ويژگي‌هاي زندگي و شخصيت هانا آرنت پرداخته اند، به نحوي که امروزه وي به عنوان يکي از خلاق ترين و آموزنده ترين چهره‌ها در فرهنگ مغرب زمين شناخته مي‌شود. شايد براي خود هانا آرنت نيز چنين توجهي به انديشه اش قابل تصور نبوده است، انديشه‌اي که در ميان تمامي مکاتب و جريان‌هاي فکري قرن بيستم، انديشه‌اي مستقل بود. آثار وي نيز در بين آثار تمامي انديشمندان سياسي قرن بيستم از جايگاه بسيار مستحکمي برخوردار است، واقعيتي که مي‌بايست علت آن را در به روز بودن انديشه هانا آرنت جستجو کرد.

آخرین محصولات مشاهده شده