درباره‌‌ی دختري كه نيلوفر مي‌دوخت

چه کسي فکرش را مي‌کرد که هنر بتواند قلب آدم‌هاي يک شهر را به هم نزديک کند؟ آن هم آدم‌هايي با فرهنگ‌ها و زبان‌هاي مختلف. داستاني درباره‌ي نژادپرستي، نفرت، اميد تلاش و در يک کلام زندگي. اثري از ليندا سو پارک نويسنده‌ي رمان يک پياده روي طولاني تا آب

آخرین محصولات مشاهده شده