درباره‌‌ی دختران كارخانه (روايت‌هايي از بطن چين مدرن)

كتاب «دختران كارخانه» يكي از مهم‌ترين و بهترين كتاب‌ها براي رفتن به درون چين امروز است با تكيه بر وقايع‌نگاري، گفت‌وگوها و گزارش‌هايي كه لسلي تي چانگ با حضور در ميان زنان و دختران كارخانه‌ها و مراكز صنعتي مختلف حاضر در چين نوشته است. چانگ با رفتن به درون بسياري از مناسبات كاري و كارگري در چين امروز، به كتابش جامعيتي داده كه به بهترين نحو به شما نشان مي‌دهد چرا چين فرم ديگري از سرمايه‌داري‌ست كه به بهترين و هارترين نحو طراحي شده تا منافع سرمايه‌داران بزرگ سرتاسر جهان را به واسطه‌ي له كردن همه‌ي عزت و شرف آدم‌ها، تأمين كند. دختران كارخانه را براي بازنگري شخصي خودتان در بسياري از مفاهيم و تعابير بخوانيد تا بدانيد كه چه‌طور صنعت فرهنگ هم شما را مجبور به خريد و مصرف كالاهاي غيرضروري‌اي مي‌كند كه بسياري جانشان را در خط توليد آن از دست داده‌اند و هم ذهن‌تان را پر از غلط‌انگاري از معاني و مفاهيم مختلف كرده و خواهد كرد.

آخرین محصولات مشاهده شده