درباره‌‌ی دانه‌ها ودرخت‌ها

در خلاصه کتاب «دانه‌ها و درخت» آمده است: شاهزاده کوچک با هرکس روبه‌رو مي‌شود، به او دانه‌هايي(کلمه‌هايي) مي‌دهد و از او دانه‌هايي مي‌گيرد و جمع‌آوري مي‌کند. مدت‌ها بعد، متوجه مي‌شود دانه‌هاي درختان سياه به دنبال صدمه زدن به دانه‌هاي درختان سبز هستند و کشف مي‌کند که مي‌تواند درختان سياه را قطع و ريشه‌کن کرده، دانه‌هاي سبز را جايگزين دانه‌هاي سياه کند. «مراقب آن‌چه آبياري مي‌کنيد باشيد، چرا که بدون ترديد آنها رشد خواهند کرد.»

آخرین محصولات مشاهده شده